Cito
Cito-toets
Citotoets
NT1
NT1-onderwijs
NT2
NT2-onderwijs
PTA
Programma_van_Toetsing_en_Afsluiting
aanschouwingsonderwijs
aanvangsonderwijs
aanvullingsonderwijs
abituriënt
academica
academicus
academie
academisch
afexerceren
afexercering
afgeknepen
afgericht
afgeroeid
afgestudeerd
afgetraind
afgetraindheid
afgeëxerceerd
afkeuringsteken
afknijpen
afknijping
africhten
africhting
afroeien
afroeiing
afstandsonderwijs
afstroom
afstudeerdocent
afstudeerdocente
afstudeeropdracht
afstudeersteun
afstuderen
afstudering
aftrainen
aftraining
aggregaat
aggregatie
agio
aio
alfabetiseringsprogramma
algemeen_bijzonder_onderwijs
algemeen_voortgezet_onderwijs
algemeen_vormend_onderwijs
alma_mater
alumnus
ambachtsonderwijs
ambachtsschool
artillerieonderwijs
artstitel
aspirant-onderwijzer
aspirant-onderwijzeres
assistent-geneeskundige_in_opleiding
atheneum
atheneïst
autorijschool
avo
avondonderwijs
avondschool
avondstudie
baccalaureaat
bachelor-masterstructuur
bachelorprogramma
bamastelsel
bamastructuur
basisonderwijs
basisschool
basisvaardigheid
bedrijfsschool
bedrijfsspel
begeleiding
begeleidingsdienst
bekwaamd
bekwamen
bekwaming
beoefenaar
beoefend
beoefenen
beoefening
beoordelingsnorm
beroepskeuzebegeleiding
beroepsonderwijs
beroepsstandaard
beroepstitel
beslissingsspel
beurzenstelsel
bewaarschool
bewaarschoolonderwijs
bewaarschoolonderwijzeres
bewegingsonderwijs
bezemklas
bezinkingsklas
bijbrengen
bijgebracht
bijscholingsprogramma
bijschools
bijvakprogramma
bijvakstudent
bijvakstudie
bijzonder
bijzonder_onderwijs
biologieonderwijs
biënnale
blindenonderwijs
blindenschool
blo
bol
bosbouwonderwijs
bovenschool
bovenschools
brugklas
brugklasser
brugpieper
buitengewoon_onderwijs
buizer
burgerdocent
burgerdocente
businessschool
buurtschool
cadet
catechismusonderwijs
center_of_excellence
cijferlijst
clinic
co-instructie
coach
coachen
coachinggesprek
college
college_lopen
collegedictaat
collegekaart
collegeprogramma
collegiaal
compensatiepunt
computeronderwijs
confessioneel_onderwijs
contactonderwijs
contractonderwijs
correspondentieonderwijs
crèche
cursuspakket
cursusprogramma
dagonderwijs
dagscholier
dagschool
daltononderwijs
daltonstelsel
decaan
deelstudie
deeltijdberoepsonderwijs
deeltijdprogramma
deeltijdstudie
detailhandelsschool
dictatenstudie
differentiatie
disciplinegericht
disciplinegericht_werken
disciplinegerichtheid
doceermethode
docent
docente
doctor
doctoraalprogramma
doctoraalstudie
doctoraat
doctorstitel
doofstommenonderwijs
doorgestroomd
doorgetraind
doorlopen
doorloping
doorstromen
doorstromer
doorstroming
doorstromingsnorm
doorstroom
doorstroomprogramma
doortrainen
doortraining
dorpsschool
dovenonderwijs
dovenschool
dramadocent
dramadocente
dril
drillen
economieonderwijs
educatieprogramma
een_leermoment_zijn_voor
een_leerpunt_zijn_voor
eerste
eersteklasser
efebe
efebie
eindexamenpakket
eindexamenprogramma
eindonderwijs
eindrapport
eindterm
eliteschool
emeritus
emiraat
entrainement
entraineren
entrainering
ervaringsgericht
ervaringsgericht_onderwijs
ervaringsgericht_werken
ervaringsgerichtheid
ex-cathedraonderwijs
examendocent
examendocente
examenpakket
examenprogramma
examenvoorschrift
exerceren
exercitie
expeditie
faculteit
feestpakket
filmschool
formatiebudgetsysteem
frater
freinetonderwijs
fröbelonderwijs
fröbelschool
funderend_onderwijs
gastdocent
gastdocente
gastprofessor
gedrild
gehabiliteerd
gehospiteerd
gekleuterd
geleerd
gelest
geloofsonderwijs
gemeenschapsonderwijs
gemeenteschool
geneeskundeonderwijs
generale_repetitie
geoefend
geoefendheid
gerepeteerd
gerespondeerd
geschiedenisdocent
geschiedenisdocente
geschiedenisonderwijs
gespecialiseerd
gestipendieerd
gestudeerd
gesubsidieerd_officieel_onderwijs
gesubsidieerd_vrij_onderwijs
getraind
getraindheid
gevangenisonderwijs
geëntraineerd
geëxerceerd
geïnstrueerd
geïntegreerd_onderwijs
godsdienstonderricht
godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijzer
godsdienstonderwijzeres
goedkeuringsteken
gouvernante
graad
grammaticaonderwijs
groep
groepsonderwijs
gymnasiast
gymnasium
gymnastiekonderwijs
habilitatie
habiliteren
halfwas
handelingsplan
handelsavondonderwijs
handelsonderwijs
handelsschool
havo
havoër
hbo
hbo-studie
heelkundeonderwijs
heempark
heemtuin
herhalingsonderwijs
heropgeleid
heropgevoed
heropleiden
heropleiding
heropvoeden
heropvoeding
herscholen
herscholing
herscholingsprogramma
herschoold
het_studentje
hoge_school
hoger
hoger_algemeen_voortgezet_onderwijs
hoger_beroepsonderwijs
hoger_onderwijs
hogereburgerschool
hogeschool
hoofddocent
hoofddocente
hoofdelijk_onderwijs
hoofdonderwijzer
hoofdonderwijzeres
hoofdvakdocent
hoofdvakdocente
hooggeschoold
hoorcollege
hospitant
hospitante
hospiteren
hotelschool
huishoudonderwijs
huishoudschool
huisonderwijs
huisonderwijzer
huisonderwijzeres
huiswerkbegeleiding
huiswerkopdracht
hulpleerkracht
hulpleraar
hulponderwijzer
hulponderwijzeres
in_limine_promotionis
inbranden
inbranding
individueel_voorbereidend_beroepsonderwijs
informaticaonderwijs
ingangsgesprek
ingebrand
ingelopen
ingenieurstitel
ingereden
ingevlogen
ingewerkt
inhaalprogramma
initieel_onderwijs
inloop
inlopen
inoefenen
inpompstelsel
inrijden
inrijding
inserviceonderwijs
instructeur
instructie
instructief
instructor
instructrice
instrueren
interfacultair
interfaculteit
intern
interne
interventieprogramma
invliegen
invlieger
inwerken
inwerking
ivbo
jaarklassensysteem
je_bekwamen_in
je_blik_verruimen
je_habiliteren
je_oefenen_in
je_specialiseren_in
je_wereld_vergroten
je_wereld_verruimen
jenaplanonderwijs
jenaplanschool
jobkaart
journalistenopleiding
juvenaat
kandidaat-arts
kansenschool
kappersschool
kennis_bijbrengen
kerstrapport
keurling
keuzeopdracht
keuzepakket
klankmethode
klasgesprek
klasonderwijzer
klasonderwijzeres
klassenassistent
klassengesprek
klassenleraar
klassenonderwijzer
klassenonderwijzeres
klassenraad
klassenstelsel
klassenvertegenwoordiger
klassikaal_onderwijs
kleuteren
kleuteronderwijs
kleuterschool
kliniek
kliniekonderwijs
koksschool
kopstudie
kostschool
kroondocent
kroondocente
krul
krulletje
kunstnijverheidsonderwijs
kunstnijverheidsschool
kunstonderwijs
kunstvakonderwijs
kwak
kwaliteitsonderwijs
kweek
kweekschool
kwekeling
laboratoriumonderwijs
lager_beroepsonderwijs
lager_onderwijs
lagere_school
landbouwhogeschool
landbouwonderwijs
landbouwschool
laver
lbo
leao
leeggelopen
leegloop
leeglopen
leer
leerbrief
leergang
leergesprek
leerhulp
leerjaar
leerkrediet
leerlijn
leerlingbegeleiding
leerlingenbegeleiding
leerlingengesprek
leerlingenlijst
leerlingenstelsel
leerlingenzorg
leerlingstelsel
leerlingwezen
leermethode
leermiddel
leermodel
leermoeilijkheden
leermoment
leeropdracht
leerpakket
leerplan
leerplichtonderwijs
leerprobleem
leerprogramma
leerpunt
leerrecht
leerstellig
leerstelligheid
leerstelling
leerstelsel
leerstoel
leerstofjaarklassensysteem
leerstofkeus
leerstofkeuze
leerweg
leerwegondersteunend_onderwijs
leerwinst
leeslijst
leesmethode
leesonderwijs
leesopdracht
leesprogramma
lekenonderwijs
lerarenbegeleiding
leren
lering
lesbrief
lesmethode
lesmodule
lespakket
lesprogramma
lespunt
lessen
lessen_volgen
lessenpakket
lessenserie
lessentabel
lessing
lestijdenpakket
letterkundeonderwijs
literatuuronderwijs
lom
lomschool
luisteropdracht
luistervaardigheidsonderwijs
lunchprogramma
lwoo
m&o
mammoetschool
management
management_en_organisatie
managementgame
managementprogramma
mas
masterprogramma
masterstitel
mavo
mbo
meao
medeleerling
medestudent
meegetraind
meergevorderd
meergevorderde
meesterstitel
meetrainen
meetraining
mental_coach
methodiekdocent
methodiekdocente
middelbaar_algemeen_voortgezet_onderwijs
middelbaar_beroepsonderwijs
middelbaar_onderwijs
middenschool
middenstandsonderwijs
minor
moedermavo
moedertaalonderwijs
montessori-onderwijs
montessorimethode
montessorionderwijs
multisysteem
muziekdocent
muziekdocente
muziekonderwijs
muziekschool
muziekvakonderwijs
nabewaking
nachtstudie
nageschoold
najaarsrapport
nascholen
nascholing
nascholingsplan
nascholingsprogramma
naschoolse_opvang
natuuronderwijs
nijverheidsonderwijs
nijverheidsschool
normaalonderwijs
numerus_clausus
numerus_claususstudie
numerus_fixus
numerus_fixusstudie
oefenaar
oefenboek
oefenen
oefening
oefenprogramma
officieel_onderwijs
oio
omgeschoold
omgestaan
omkadering
omscholen
omscholing
omscholingsplan
omscholingsprogramma
omstaan
onderbouw
onderricht
onderrichten
onderrichting
onderrichtmethode
onderrichtsmethode
ondersteuningsprogramma
onderwezen
onderwijs_genieten
onderwijsaccreditatie
onderwijsbegeleiding
onderwijsbehoefte
onderwijskansenplan
onderwijskoepel
onderwijskwestie
onderwijsleerpakket
onderwijsleerplan
onderwijsmethode
onderwijsmiddel
onderwijsmodel
onderwijsnet
onderwijsnorm
onderwijsopdracht
onderwijspakket
onderwijsplan
onderwijsprobleem
onderwijsprofiel
onderwijsprogramma
onderwijsprotocol
onderwijsrapport
onderwijsstelsel
onderwijssysteem
onderwijsverslag
onderwijsvisie
onderwijsvoorschrift
onderwijsvraagstuk
onderwijswereld
onderwijzen
onderwijzer
onderwijzeres
onderwijzing
onlinecursus
onlinestudie
ontbolsterd
ontbolsteren
ontbolstering
ontgroend
ontgroenen
ontgroening
ontwikkelingsgericht
ontwikkelingsgericht_werken
ontwikkelingsgerichtheid
openbaar
openbaar_onderwijs
openluchtonderwijs
opfriscursus
opgavenformulier
opgeleid
opheffings-_en_stichtingsnorm
opheffingsnorm
opleiden
opleiding
opleidingencentrum
opleidingsbehoefte
opleidingscentrum
opleidingseis
opleidingsinrichting
opleidingsinstituut
opleidingsmethode
opleidingspakket
opleidingsplan
opleidingsprogramma
opleidingsschool
opleidingssysteem
opstroom
optie
opvoedcentrum
opvoedgesprek
opvoedingsgesticht
opvoedingsideaal
opvoedingsinrichting
opvoedingsstelsel
opvoedingssysteem
oud-docent
oud-docente
ouderavond
oudercontact
oudergesprek
ouderparticipatie
oudervergadering
overblijf
overgangsklas
overgangsrapport
overtraind
overtrainen
overtraining
pacificatie
pakketkeus
pakketkeuze
parkeerstudie
participatieonderwijs
passend_onderwijs
pensionaat
pensionair
pensionaire
peutercrèche
peuterschool
peutertuin
piano-onderwijs
plattelandsschool
politieonderwijs
politieschool
postdoc
postgraduaat
practica
practicum
praktijkdocent
praktijkdocente
praktijkonderwijs
praktijkschool
praktikant
preparant
prepkamp
prestatienorm
pretpakket
primair_onderwijs
privaatdocent
privaatdocente
privaatonderwijs
privatissimum
privéonderwijs
privéschool
proefstuk
professor
professoraal
professoraat
professorstitel
profiel
profielwerkstuk
projectonderwijs
propedeuse
propositie
provisor
provisoraat
psychodrama
punt
punten_halen
punten_krijgen
puntenlijst
puntje
raamleerplan
rapport
re-educatie
rechtsschool
reconversie
rector
rector_magnificus
rectoraat
regulier
regulier_onderwijs
rekenmethode
rekenonderwijs
religieus_onderwijs
remedial_teaching
repeteren
repeterend
repetitie
respondent
responderen
respons
response
responsiecollege
rijksonderwijs
rijksschool
rijonderricht
rijschool
rollenspel
ruilprofessor
samen_op_een_nieuw_schip_leren_varen
samenwerkingsschool
schakelonderwijs
schakelprogramma
scheikundeonderwijs
schippersschool
scholingsplan
scholingsprogramma
school
schoolbestaan
schoolgaan
schoolgegaan
schoolgesprek
schooljuffrouw
schoolkennis
schoolkeus
schoolkeuze
schoolleven
schoolligging
schoolloopbaan
schoolmaatschappelijk
schoolnet
schoolonderwijs
schoolopdracht
schoolplaat
schoolplan
schoolprogramma
schoolrapport
schoolsysteem
schoolverlater
schoolwereld
schoolwerkplan
schoolwezen
schrapkaart
schrijf-leesmethode
schrijfonderwijs
schrijfopdracht
secundair_onderwijs
semestersysteem
seminar
sensitiviteitstraining
sensitivitygroep
sensitivitytraining
slöjdcursus
slöjdonderwijs
sociodrama
speciaal
speciaal_onderwijs
specialisatie
speelleerklas
spelmethode
spo
sportdocent
sportdocente
spreekonderwijs
spreekopdracht
staatsonderwijs
staatsschool
stageopdracht
stageprotocol
stagerapport
stageverslag
standaardpakket
standenonderwijs
stelonderwijs
stelopdracht
stichtingsnorm
stilleesmethode
stimuleringsonderwijs
stipendiaat
stipendium
stipendiëren
strafschrift
streekschool
student
studente
studentenbegeleiding
studentenbestaan
studentenleven
studentenwereld
studentgericht
studentgericht_werken
studentgerichtheid
studeren
studie
studie_maken_van
studiebegeleiding
studiefinanciering
studiefinancieringsplan
studiefinancieringsstelsel
studiegelegenheid
studiekeus
studiekeuze
studieloopbaan
studiemodel
studieopdracht
studiepakket
studieplan
studieplannen
studieplannen_hebben
studieprofiel
studieprogramma
studieprotocol
studietje
studium_generale
subfaculteit
taakleerkracht
taalmoeder
taalonderwijs
taalpakket
taalvaardigheidsonderwijs
tafeltjesavond
takenpakket
takenstelsel
talenonderwijs
techniekonderwijs
technische_school
tekenonderwijs
teleonderwijs
temponorm
tentamenopdracht
tentoonstelling
ter_oefening
textielonderwijs
textielschool
theaterschool
thema
themapakket
theorieonderwijs
thuisonderwijs
toelatingseis
toelatingsnorm
tolkenschool
toneelonderwijs
toneelopleiding
trainen
trainersgesprek
training
training_on_the_job
tuchtschool
tuinbouwonderwijs
tuinbouwschool
tussenrapport
tweedekansonderwijs
tweedeklasser
type_een_onderwijs
type_twee_onderwijs
uitgeleerd
uitgestudeerd
uitgetraind
uittrainen
uittraining
unief
universitair
universiteit
universiteitsdocent
universiteitsdocente
urennorm
urentabel
uurdocent
uurdocente
vaardigheidsonderwijs
vakdocent
vakdocente
vakkenpakket
vakonderwijs
vakonderwijzer
vakonderwijzeres
vakschool
vakstudie
vbo
verkeersonderwijs
vernieuwingsonderwijs
vervolgonderwijs
vervolgopleiding
vervolgstudie
vink
vinkje
visserijonderwijs
vluchtpakket
vmbo
volksonderwijs
volleerd
volleerdheid
volwassenenonderwijs
voorafgenomen
voorafnemen
voorafneming
voorbereidend_middelbaar_beroepsonderwijs
voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs
voorbewaking
voorjuffrouw
vooropleiding
voorschool
voorstudie
voortgezet_basisonderwijs
voortgezet_onderwijs
vormingscentrum
vormingsklas
vormingsleider
vormingsleidster
vormingsonderwijs
vormingsprogramma
vormingstheater
vormingswerk
vormingswerker
vormingswerkster
vraag-en-antwoordmethode
vragenboek
vreemdetalenonderwijs
vrij
vrij_onderwijs
vrije_school
vso
vwo
vwo'er
w.o.
watervalsysteem
werkboek
werkstuk
wetenschap-_en_techniekonderwijs
wetenschappelijk_onderwijs
wijkschool
wiskundedocent
wiskundedocente
wiskundeonderwijs
wisselleerstoel
zaakonderwijs
zangonderwijs
zangpedagoog
zeevaartonderwijs
zeevaartschool
zuivelonderwijs
zwemonderwijs
zwemonderwijzer
zwemonderwijzeres
zwerfklas