Welkom op zoektermen.info


We leven in het informatietijdperk.
Maar ook vóór het informatietijdperk was (zelf)kennis een belangrijk streven.

Het begrip "informatie" lijkt niet gemakkelijk om te omschrijven.
Veelal worden de wenselijke kenmerken van informatie genoemd.
Maar wenselijke kenmerken zijn niet hetzelfde als wezenskenmerken.
Met wezenskenmerken kan een begrip worden gedefinieerd.

In een zoektocht naar de wezenskenmerken van het begrip "informatie", zou je vooraf een verkenning kunnen doen naar de onderlinge relaties van de 
basale begrippen uit ons bestaan.
Vervolgens zou je kunnen kijken hoe het begrip "informatie" past binnen de relaties van de basale begrippen.

Indelingen van begrippen kun je onder meer aantreffen in systematische woordenboeken.


Begin citaat uit https://nl.wikipedia.org/wiki/Woordenboek :

Het systematisch woordenboek of de thesaurus verdeelt de woordenschat in categorieën en (deel)categorieën, in woordsoorten en zinstypes. 
Omdat een taaluiting vaak in verschillende categorieën kan steken is het tweede deel een alfabetisch register van alle stamwoorden. 
Het Juiste Woord van dr. L. Brouwers geldt als Nederlands voorbeeld. 
De titel drukt precies uit wanneer een spreker of schrijver dit gebruikt: bij de precieze verwoording van zijn gedachten naar vaktermen of 
stijlvarianten.

Einde citaat uit https://nl.wikipedia.org/wiki/Woordenboek


Het MRTE-indelingsmodel betreft een voorbeeld van een model voor een systematisch woordenboek.
Het MRTE-indelingsmodel betreft een poging om de meest basale begrippen met de meest basale indelingsprincipes in één tabel te passen.
Het MRTE-indelingsmodel is een voorbeeld hoe we als menselijke - en dierlijke wezens de wereld op een universele manier zouden kunnen ervaren en 
beleven, de archetypen van ons bestaan.
Archetypen zijn oer(denk)beelden.

De meest basale begrippen met de meest basale indelingsprincipes bestaat uit een indeling van:
- 4 basale kenmerken elk met hun
- 4 basale kenmerkwaarden

Uit het MRTE-indelingsmodel zou je de wezenskenmerken van informatie kunnen voorstellen als telkens één van de 4 kenmerkwaarden van de 4 meest 
basale kenmerken, namelijk:

- kenmerk met de naam "Materie" : kenmerkwaarde: abstract/onecht/onwerkelijk
- kenmerk met de naam "Ruimte"  : kenmerkwaarde: verplaatst deeltje of verplaatste deeltjes
- kenmerk met de naam "Tijd"    : kenmerkwaarde: buiten verplaatsing (informatie is een afspiegeling van het onderwerp. niet het onderwerp zelf)
- kenmerk met de naam "Energie" : kenmerkwaarde: invloed/oorzaak


MRTE-redactie
info@mrte.info